بانکداری، مالی و پرداخت

ما با استفاده از فن آوری های احراز هویت کامل بیومتریک خدمات بسیار دقیق و کاملی را برای صنعت فنآوری و مالی به منظور کشف تقلب ارائه می دهیم.

ما در حال استفاده از تشخیص چهره نشاط + بیومتریک صدا + تشخیص گفتار برای جلوگیری از کلاهبرداری هستیم و مطمئن هستیم که شخص واقعاً همان کسی است که ادعا می کند و واقعاً در آنجاست.

 

 

علاوه بر این ، برای پردازش های اتصال به KYC ، فن آوری های ما علاوه بر این تصویر را بر روی ID با شخص زنده جلوی دوربین و صدای کاربر با صدای ثبت شده شخص مطابقت می دهد. از این طریق می توان مشخص کرد که ID استفاده شده در واقع متعلق به شخصی است که ارائه دهنده آن است