احراز هویت غیر حضوری هوشمند گاتا درسرویسهای بانکی

امن ترین و کامل ترین راهکار احراز هویت از طریق ترکیب سرویس های بیومتریک

سرویس احراز هویت

سرویس احراز هویت گاتا یه راهکار کامل و امن برای ارائه به کسب و کارها جهت تشخیص مشتری خود بصورت دیجیتالی و از طریق موبایل یا وبسایت می باشد که شامل سرویسهای زیر می باشد:

1. تشخیص هویت از طریق چهره : این سرویس قادر است با دقت بالایی چهره ثبت نام شده فرد یا چهره روی کارت شناسایی فرد را با سلفی فرد مقایسه کرده و تعیین کند که دو چهره متعلق به یک نفر هست یا خیر. این سرویس همچنین قادر است با دقت بالایی تقلب(spoof) را تشخیص دهد و تعیین کند که فرد بصورت زنده روبروی دوربین قرار دارد یا ویدئو یا عکس جلوی دوربین گرفته شده است.

2. سرویس تشخیص هویت از روی صدا: این سرویس به صورت سرویس تکمیلی در کنار چهره از فرد بصورت تصادفی سوالی می پرسد و صدای فرد را با صدای قبل او که در سیستم ثبت شده است مقایسه می کند.

3. سرویس استخراج اطلاعات از روی کارت شناسایی: این سرویس قادر است اطلاعات اعم از نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد، شماره ملی و ... را از روی عکس کارت شناسایی فرد استخراج کند.

احراز هویت غیر حضوری هوشمند در سامانه همراه بانک یا اینترنت بانک و ...

حضور و غیاب غیر حضوری هوشمند در دوران کرونا

تشخیص تقلب و کلاهبرداری در دستگاه های خودپرداز

فرایند احراز هویت غیرحضوری هوشمند گاتا

حضور و غیاب غیر حضوری در دوران کرونا

حضور و غیاب هوشمند با تشخیص چهره در زمان دورکاری یا خارج از محیط سازمان

بکارگیری سرویس تشخیص چهره

تشخیص لایو بودن چهره

ارسال مکان و زمان ثبت به سرور

تشخیص کلاهبرداری یا تقلب در ATM

با تشخیص چهره پوشیده، سرویس ATM را غیرفعال خواهد کرد و از مشتری می خواهد تا چهره خود را نپوشاند.