پلاک خوان خودرو

سامانه تشخیص پلاک خودرو گاتا با استفاده از الگوریتم های پیشرفته شبکه عصبی در میان تمامی سامانه های تشخیص پلاک دارای بالاترین دقت و سرعت است.

Diane

مشخصات سیستم :
تشخیص پلاک
نوع خودرو
رنگ خودرو
سرعت خودرو
تشخیص حمل بار استاندار برای وانت بار ها
قادر به شناسایی و تشخیص تمامی پلاک های رایج عمومی،شخصی، انتظامی، معلولین و مناطق آزاد در تمامی شرایط آب و هوای و نوری در زوایای مختلف
قادر به پردازش تصاویر با سرعت بالا
تشخیص خودرو با دقت 99%
تشخیص پلاک با دقت 99% (تست با پلاک های کاملا واضح، دارای کثیفی و همچنین خط خوردگی های نوشتاری)
تشخیص سرعت خودرو با دقت 98/6%
تشخیص خودرو ی سبک و سنگین

از این ماژول برای ردیابی خودرو، تشخیص سبقت ها و سرعت های غیر مجاز قابل استفاده است.