برنامه های جانبی

TeamViewer

نرافزار جهت پشتیبانی و ارتباط از راه دور

KM Player

نرم افزار جهت پخش و اجرای مالتی مدیا