برای برنامه نویسان

ارائه ی ماژول های

فناوری های پردازش متن،گفتار و تصویر

برای برنامه نویسان و متخصصین این حوزه

رسا تلکام

وب سرویس رسا

SDKی موتور صوتی رسا (اندروید)

SDKی موتور صوتی رسا (ویندوز)

کمپین هم صدا

هم صدای خوبم، بخون تا بمونم.
ایرانیان بیایید تنها با صدایمان(بدون هیچ هزینه ای)به کودکان نیازمند ایرانی یاری رسانیم
@HamsedaIranBot