برای برنامه نویسان

ارائه ی ماژول های

فناوری های پردازش متن،گفتار و تصویر

برای برنامه نویسان و متخصصین این حوزه

گاتا تلکام

SDKی موتور صوتی گاتا (اندروید)

SDKی موتور صوتی گاتا (ویندوز)