برای برنامه نویسان

گاتا تلکام

SDKی موتور صوتی گاتا (اندروید)

SDKی موتور صوتی گاتا (ویندوز)