میکروفون
مغز
از اینجا می توانید سیستم تبدیل متن به گفتار رسا را آزمایش کنید.
صدا
سرعت

تلفن همراه و تبلت

رایانه

وب سرویس رسا

کتابخانه گویا

رسا تلکام

SDKی رسا