میکروفون
مغز
از اینجا می توانید سیستم تبدیل متن به گفتار رسا را آزمایش کنید.
صدا
سرعت

تلفن همراه و تبلت

رایانه

وب سرویس رسا

کتابخانه گویا

رسا تلکام

SDKی رسا

کمپین هم صدا

هم صدای خوبم، بخون تا بمونم.
ایرانیان بیایید تنها با صدایمان(بدون هیچ هزینه ای)به کودکان نیازمند ایرانی یاری رسانیم
@HamsedaIranBot