مصاحبه شبکه 3 سیما با آقای مهندس گلزارنیا مدیر عامل شرکت دانش بنیان گاتا-اردیبهشت 1390
یکشنبه، 18 بهمن 1394
خلاصه خبر

شرح خبر

منبع: شرکت دانش بنیان گاتا