مصاحبه رادیو تهران با آقای مهندس مهدی گلزارنیا مدیر عامل شرکت دانش بنیان گاتا - خرداد ماه1390
سه شنبه، 25 مهر 1396
خلاصه خبر

شرح خبر

منبع: شرکت دانش بنیان گاتا