مصاحبه رادیو گفتگو با خانم مهندس سمیه باقربیگی رییس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان گاتا-برنامه میزگرد سرمایه جاودان-کارآفرین برتر ایران - شهریور ماه سال 1391
سه شنبه، 25 مهر 1396
خلاصه خبر

شرح خبر

منبع: شرکت دانش بنیان گاتا