مصاحبه رادیو ایران با خانم مهندس سمیه باقر بیگی رییس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان گاتا کارآفرین برتر ملی -آذر ماه1391
سه شنبه، 25 مهر 1396
خلاصه خبر

شرح خبر

منبع: شرکت دانش بنیان گاتا