گزارش و مصاحبه شبکه 1 سیما از نرم افزار پیامک خوان پارسی رسا با خانم مهندس سمیه باقربیگی رییس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان گاتا -1391
سه شنبه، 25 مهر 1396
خلاصه خبر

شرح خبر

منبع: شرکت دانش بنیان گاتا