مصاحبه رادیو جوان آقای مهندس گلزارنیا مدیر عامل شرکت دانش بنیان گاتا -اسفند ماه 1391-برنامه بند کفش خود را محکم ببند
سه شنبه، 25 مهر 1396
خلاصه خبر

شرح خبر

منبع: شرکت گاتا