حضور خانم مهندس سمیه باقربیگی رییس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان گاتا در برنامه ثریا-شبکه 1 سیما-1392
سه شنبه، 25 مهر 1396
خلاصه خبر

شرح خبر

منبع: شرکت دانش بنیان گاتا