مصاحبه رادیو جوان با آقای مهندس مهدی گلزارنیا مدیر عامل شرکت دانش بنیان گاتا-آبان ماه 1394
سه شنبه، 25 مهر 1396
خلاصه خبر

شرح خبر

منبع: شرکت دانش بنیان گاتا