مصاحبه خانم مهندس سمیه باقربیگی رییس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان گاتا با رادیو اقتصاد-آبان 1394
سه شنبه، 25 مهر 1396
خلاصه خبر

شرح خبر

منبع: شرکت دانش بنیان گاتا