انتخابات مجمع عمومی کانون کارآفرینان استان تهران برگزار شد
سه شنبه، 25 اسفند 1394
خلاصه خبر
به گزارش روابط عمومی کانون کارآفرینان استان تهران، انتخابات مجمع عمومی جهت تعیین اعضای هیئت امنای کارآفرینان استان تهران در محل سال اجتماعات اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران برگزار گردید.

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی کانون کارآفرینان استان تهران، انتخابات مجمع عمومی جهت تعیین 6 نفر از اعضاء هیات امنای کانون کارآفرینان استان تهران درنوبت اول روز سه شنبه مورخ 11اسفند 94 با حضور اکثریت اعضای و حاضرین درجلسه آقایان: لطفی نژاد، روشن نیا،قوتی، کلاته، زندپویا، حامدنیا، سیاری، حبیبی، شجاعی، علی جهانگیری، داودی،سلجوقی،اسدی نعمتی، انیسی، قنبری، شیخ، شه پناهی، عظیمی، حاجی بابائی، گلزارنیا، خندان،بساک، حقگوئی،شاکری، قلیچی،عسگری، کاهه، ریاحی، صفاری، غنی پور، قاسمی، عروجی،حسینی، مهدی قلی، فرهاد جهانگیری، نکوروح، محمدی خانم ها: خادمی، هاشمی، باقربیگی، عبادی و رسولی در محل سال اجتماعات اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران برگزار گردید.

 درابتدای برنامه آیاتی از کلام الله و پخش سرود ملی آغاز گردید.سپس آقای دکترسیاری گزارشی از اقدامات کانون کارآفرینان در سنوات گذشته از قبیل تدوین بسته حمایت از کارآفرینان، راه اندازی سایت کانون، برگزاری سلسله نشست ها، انتشاربیانیه هایی در خصوص مشکلات کسب وکار و پیگیری مشکلات کارآفرینان از طریق مسئولین ارائه و بر لزوم مشارکت کارآفرینان در فعالیت های کانون تاکید نمودند. در ادامه آقای حامدنیا ضمن تشکر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بابت حمایت از کانون کارآفرینان ، با اظهار اینکه رتبه ایران در شاخص های فضای کسب وکار 118 می باشد ،به بیان پاره ای از مشکلات کارآفرینان مانند سودبانکی، قاچاق کالا، عدم شفافیت مالی و عدم حمایت دولت از بخش خصوصی پرداختند.

سپس آقای روش نیا مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه مطابق بند 7 ماده 5 دستورالعمل کانون کارآفرینان ویرایش مهرماه سال 93 می بایست شش نفر کارآفرین جهت عضویت در هیات امناء کانون کارآفرینان توسط کارآفرینان استان انتخاب گردند. ایشان وظایف کانون کارآفرینان را با استنادبه ماده3 دستورالعمل کانون موراد ذیل برشمردند:

1-شناسایی،طرحو بررسی موانع کارآفرینی در استان در مراحل مختلف از خلق ایده،ایجادکسب وکار،رشد،تثبیت و خروج از کسب وکار و ارایه راهکارهای عملیاتی بهبود وضعیت 2-شناساییعوامل موثر در توسعه کارآفرینی استان 3-بررسی قوانین ومقررات مرتبط با کارآفرینی وارائه راهکارهای عملیاتی به منظور تسهیل قوانین ورفع مغایرت ها و موانع قانونی موجود،به مدیران مرتبط استانی/کشوری 4-کمک فکری، اظهار نظرهای مشورتی و ارایه پیشنهادات سیاسی موثر به مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان و دفترتوسعه کارآفرینی وزارت در امر تصمیم گیری و اجرای برنامه های توسعه کارآفرینی 5- ارتباطموثر با سازمان ها و  نهادهای مرتبط دراستان از جمله دانشگاه ها، مراکز رشد و موسسات پژوهشی  6-شناسایی و مستندسازی تجربیات کارآفرینان استانوبرقراری سازوکارهای مناسب جهت تعامل مستمر با آنها 7-کمک فکری و مشاوره به مدیرکل استان جهت پیشبرد اهداف توسعه کارآفرینی استان 8-بررسی وتشخیص فرصت ها و تهدیدهایکسب وکار در استان با توجه به مزیت های نسبی،رقابتی وساختار صنعت استان وهمچنین روندهای فناوری در کشور وجهان  9-ایجادارتباط مستمر با خیرین استان و ایجاد فضای لازم جهت تشکیل جامعه خیرین کارآفریناستان با هدف توسعه کارآفرینی در کشور 10-ارائه گزارش های دوره ای اقدامات و نتایج مطالعات به اداره کلسپس آقای لطفی نژاد مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بیش از 52 درصدنقدینگی کشور در استان تهران گردش مالی دارد و یک سوم کارگاه های کوچک، متوسط وبزرگ در استان تهران فعال بوده و حدود 2740000 نیروی کار بیمه شده در این استان فعال بوده و تعداد زیادی نیروی کار بیمه نشده نیز داریم که اگر بعد هر خانوار را 3نفر در نظر بگیریم حدود 8 میلیون جمعیت کارگری در تهران داریم. همچنین از نظر دانش تخصصی و فناوری های نوین و دانش بنیان استان تهران رتبه اول کشوری را داراست و 18درصد صادرات بخش فناوری از استان تهران می باشد.که این ظرفیت و پتانسیل بالا نیازبه ایجاد تشکل غیردولتی قدرتمندتری نسبت به سایر استان ها دارد که متاسفانه تشکلهای کارآفرینی تاکنون در این زمینه نقش آفرینی خوبی نداشتند و باید سهم استانتهران از کارآفرینان برتر ملی بیش از این تعداد کنونی باشد.

ایشان بااشاره به اینکه دانشگاه ها به جای تربیت کارجو باید کارآفرین تربیت کنند و منابع مالی به جای دلالی و واسه گری وارد بخش تولید شده یکی از وظایف کارآفرینان را باورود فناوری های نوین تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا جهت مصارف داخلی وصادرات عنوان نمودند.

سپس آقای کلاته کارشناس اداره تشکلات کارگری و کارفرمایی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران به  بیان روندی ازنحوه برگزاری انتخابات پرداخته سپس هیات رئیسه سنی مرکب از آقایان عباس کاهه(ازشرکت ابتکار پویا نوآوران)،سعید حامدنیا(از شرکت پتروسازه بین الملل)،عبدالرضابساک (از شرکت عسل هزارگل بساک)،فاضل مهدی قلی (از شرکت بهدیس پاکدشت) ومحمدحسن حقگوئی(از شرکت پارس اخگر) تشکیل شد و 15 نفر کاندیدا جهت عضویت در هیات امناء به تشریح فعالیت ها و برنامه های خود پرداختند و پس از آن رای گیری انجام شد.

اسامی منتخبین انتخابات مجمع عمومی کانون کارآفرینان

1-آقای مجید سیاری، مدیرعامل موسسه ماهان 

2- آقای غلامرضا حبیبی مدیرعامل موسسه فرزان

3-آقای خسرو سلجوقی مدیرعامل زیست فناورکیمیا 

4-آقای روبن غنی پورمدیرعامل موسسه فرا امتیاز 

5-آقای بشیر انیسی مدیرعاملشرکت دوان ایرانیان 

6- خانم سمیه باقربیگی مدیرعامل گیتی افروز تابان 

دو نفر از کارآفرینان برترنیز به عنوان اعضاء علی البدل کانون کارآفرینان استان تهران انتخاب شدند.


 

             

منبع: شرکت دانش بنیان گاتا