با سهره، کتابخانه گویا بسازید.
چهارشنبه، 18 فروردین 1395
خلاصه خبر
نرم افزار سهره با صدای طبیعی قادر است متون و اسناد پارسی و انگلیسی را با صداهای مختلف زن و مرد در مدت زمان کوتاهی به فایل صوتی تبدیل کند.

شرح خبر

لینک دانلود متون قابل استفاده در گویا ساز سهره

کتب صوتی گویا شده در نرم افزار گویاساز سهره

آخرین خون آشام

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: شرکت دانش بنیان گاتا