مصاحبه مجله بازار کار نوین با خانم مهندس سمیه باقربیگی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان گاتا
سه شنبه، 7 شهریور 1396
خلاصه خبر
"بازار محصولات بر هوش مصنوعی رو به افزایش است" خانم مهندس سمیه باقربیگی در مصاحبه با بازارکار نوین افزود

شرح خبر

منبع: شرکت دانش بنیان گاتا