شناسایی چهره های زیر نقاب با هوش مصنوعی
سه شنبه، 21 شهریور 1396
خلاصه خبر
محققان با استفاده از هوش مصنوعی نوعی سامانه شناسایی کننده ساخته اند که قابلیت تشخیص چهره افرادی با صورت های پوشیده شده زیر نقاب یا عینک را دارد.

شرح خبر

به گزارشسلامت آنلاین ، ویرد نوشت: محققان سیستمی ساخته اند که قابلیت شناسایی صورت های پوشیده شده با عینک یا دستمال را دارد.
 سیستم Disguised Face Identification بااستفاده از شبکه هوص مصنوعی نقاطی روی صورت مشخص و هویت فرد را آشکار می کند. می توان با کمک این سیستم به طور تدریجی مجرمان را شناسایی کرد.
 البته ساخت آن به نوعی پایانی برای حق ناشناس ماندن افراد در فضای عمومی است و به همین دلیل دانشمندان درباره آن هشدار داده اند.
 آمارجیت سینگ محقق ارشد این پروژه در دانشگاه کمبریج می گوید: این فناوری براینیروهای پلیس و سازمان های مبارزه با مجرمان بسیار کارآمد است.
 سیستم DFI برای شناسایی صورت ها از شبکه عصبی یادگیری عمیق (نوعی هوش مصنوعی) استفاده می کند. به شبکه مذکور آموزش داده شده تا تصاویر افرادی که صورتشان را با عینک یا دستمال پوشانده اند، شناسایی کنند.
 شبکه با اندازه گیری فواصل و زاویه های میان ۱۴ نقطه روی صورت تصویر فرد را بازسازی می کند.

منبع: شرکت گاتا