حضور گاتا در نمایشگاه تلکام اصفهان
یکشنبه، 19 مهر 1394
خلاصه خبر
حضور گاتا در پنجمین نمایشگاه تلکام اصفهان با ارایه محصولات خود در زمینه پردازش متن، گفتار و تصویر

شرح خبر

شرکت دانش بنیان گاتا با ارایه ی محصولات خود در حوزه ی پردازش متن، گفتار و تصویر در پنجمین نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات و صنایع وابسته در محل نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان(تلکام اصفهان) حضور داشت.

منبع: شرکت دانش بنیان گاتا