دستیار شخصی دایان

دستیار شخصی دایان یک دستیار شخصی گفتاری به زبان پارسی بر روی اپلیکیشن تلفن همراه می باشد. این دستیار مانند دستیارهای شخصی دیگر دنیا همچون سیری اپل یا گوگل اسیستنت می تواند سوال کاربر را بصورت گفتاری یا متنی درک کرده و پاسخ دهد.
Diane

دستیار شخصی دایان یک دستیار شخصی گفتاری به زبان پارسی بر روی اپلیکیشن تلفن همراه می باشد. این دستیار مانند دستیارهای شخصی دیگر دنیا همچون سیری اپل یا گوگل اسیستنت می تواند سوال کاربر را بصورت گفتاری یا متنی درک کرده و پاسخ دهد.هم اکنون این اپلیکیشن دارای سرویسهای مختلفی به صورت زیر است و به تدریج سرویس های مختلف دیگری به آن اضافه می شود.
ساعت و تاریخ
پخش موزیک
تماس با شخص مورد نظر
گذاشتن آلارم
گرفتن عکس سلفی
باز کردن یا اجرای برنامه خاص داخل گوشی
سرویس فال
سرویس جوک
ارسال پیام در تلگرام
ارسال عکس در اینستاگرام
اذان
اطلاعات عمومی مانند

  • • فاصله بین دو شهر
  • • اطلاعات تلفن و آدرس مکانها
  • • شعب بانکها
  • • شعب تامین اجتماعی
  • • سفارتخانه ها
  • • دانشگاه ها
  • • بیمارستانها و درمانگاه ها
  • • شماره های ضروری مثل پلیس،اورژانس مربوط به کشور مورد درخواست کاربر
  • • اطلاعات مربوط به شهرها مانند جمعیت،مساحت و ...