🎁🗣حرف بزن، شارژ رایگان بگیر🎤😃🎁👈@SedayeToBot

🎁🗣حرف بزن، شارژ رایگان بگیر🎤😃🎁👈@SedayeToBot

یکشنبه، 4 تیر 1396

ربات صدای تو،محصول شرکت دانش بنیان گاتا با شعار "حرف بزن و شارژ رایگان بگیر" راه اندازی شد.

منبع: شرکت دانش بنیان گاتا
وب سرویس تبدیل متن به گفتار گاتا برروی وبسایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وب سرویس تبدیل متن به گفتار گاتا برروی وبسایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

یکشنبه، 4 تیر 1396

وب سرویس تبدیل متن به گفتار گاتا برروی وبسایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شد.وب سرویس تبدیل متن به گفتار گاتا،امکان شنیدن متون مختلف را به کاربر می دهد.

منبع: شرکت دانش بنیان گاتا
دانلود تماس خوان رسا،از مرز 5800 بار گذشت...

دانلود تماس خوان رسا،از مرز 5800 بار گذشت...


یکشنبه، 4 تیر 1396
نرم افزار تماس خوان رسا،محصول شرکت دانش بنیان گاتا،اولین نرم افزار تماس خوان پارسی برروی سیستم عامل اندروید است که توسط شرکت دانش بنیان گاتا تولید شده است...
منبع: شرکت دانش بنیان گاتا
پیامت رو بنویس واستیکر صوتی بفرست.@Gatavoicebot

پیامت رو بنویس واستیکر صوتی بفرست.@Gatavoicebot


یکشنبه، 4 تیر 1396
شما می توانید با عضویت در ربات متن خوان گاتا متون خود را تایپ کنید و استیکر صوتی به دوستانتان ارسال نمایید
منبع: شرکت دانش بنیان گاتا
🎁🗣حرف بزن، شارژ رایگان بگیر🎤😃🎁👈@SedayeToBot

🎁🗣حرف بزن، شارژ رایگان بگیر🎤😃🎁👈@SedayeToBot


یکشنبه، 4 تیر 1396
ربات صدای تو،محصول شرکت دانش بنیان گاتا با شعار "حرف بزن و شارژ رایگان بگیر" راه اندازی شد.
منبع: شرکت دانش بنیان گاتا
وب سرویس تبدیل متن به گفتار گاتا برروی وبسایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وب سرویس تبدیل متن به گفتار گاتا برروی وبسایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


یکشنبه، 4 تیر 1396
وب سرویس تبدیل متن به گفتار گاتا برروی وبسایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شد.وب سرویس تبدیل متن به گفتار گاتا،امکان شنیدن متون مختلف را به کاربر می دهد.
منبع: شرکت دانش بنیان گاتا

تاکنون  0  عدد تماس خوان رسا فعال شده است.بات تلگرام صدای تو

حرف بزن، شارژ بگیر.

@Sedayetobot