سیستمهای مرکز تماس ، مخابراتی و تلفن گویا

یکی از چالش های kyc (مشتری خود را بشناسید) شناخت شخص در تلفن بدون پرسیدن سؤالات بسیاری است.

ما می توانیم با استفاده از فناوری بیومتریک صوتی ما به شما در شناسایی و تأیید مشتریان خود از طریق تلفن کمک کنیم.

تشخیص گفتار تلفنی

با سرویس تشخیص صدای تلفن از مشتری خود به طور خودکار پشتیبانی کنید

 

با تخصص صحیح مستقیماً به نماینده مناسب برسید

رضایت مشتری

کاهش هزینه های

یک منوی IVR پیچیده را به یک سیستم آسان برای استفاده تبدیل کنید.